Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelésünk megfelel a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) szerint és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak.

Az érintettek bármikor kérhetik adataik kiadását vagy törlését, amely kérésnek 3 munkanapon belül eleget teszünk.

2011. évi CXII. törvény